วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.มอบหมายให้นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.มาร่วมต้อนรับและประชุมกับท่าน
 พล.อ.ปิยพงษ์ กลิ่นพันธุ์ จเร กอ.รมน.และทีมของ กอ.รมน ส่วนกลางในการติดตามการทำงานและรับฟังปัญหาการทำงานของหน่วยกำลังในพื้นที่ เพื่อให้งานออกมาสำเร็จ ตอบโจทย์การแก้ปัญหาในพื้นที่ครับ
โดยทาง ศอ.บต. เชิญนายนาวิน วาเละ ที่ปรึกษาสมาคมเครือข่ายและสือมวลชนนานาชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภาค7 ทีมข่าวศูนย์ข่าวนราธิวาส มาร่วมงานและติดตามการทำงาน ของหน่วยงานกำลังในพื้นทีให้ได้ผลและแก้ปัญหาในพื้นทีต่อไป
รายงานข่าว
น.ส.นูฮายาตี ยาเต็ง
หัวหน้าข่าวจังหวัดราชบุรี
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ