วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
อยุธยา - อำเภอวังน้อย ร่วมกับ เทศบาลเมืองลำตาเสา เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมติดตามการปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร   
       วันนี้ (5 สิงหาคม 2566) นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า  ตามที่รัฐบาลได้กำหนดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดให้สถานีตำรวจทุกแห่งทั่วประเทศ ดำเนินการ 1 สถานีตำรวจต่อ 1 ชุมชน โดยเน้นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานีตำรวจภูธรวังน้อย ได้กำหนดเป้าหมาย คือ ชุมชนลำตาเสา ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย เป็นพื้นที่ดำเนินการโครงการฯ โดยบูรณาการกับ ฝ่ายปกครอง เทศบาลเมืองลำตาเสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันทั้งตำบล รวม 13 หมู่บ้าน จำนวน 8,361 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 18,168 คน โดยตำรวจชุดปฏิบัติการชุมชนมวลชนสัมพันธ์ เข้าดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2566 ปฏิบัติการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นปฏิบัติการ และขั้นส่งต่อความยั่งยืน โดยแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ในการลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด ดำเนินการ X-ray พื้นที่ ตรวจปัสสาวะ 100 % เพื่อค้นหาผู้เสพ นำเข้าสู่กระบวนการชุมชนบำบัด (CBTx) โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการดูแลตนเองอย่างยั่งยืน

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวการเมือง https://youtu.be/TNhyric4zFs?si=MhztgRWw2kguzrQ_ ..ประเด็นการร้องทุกข์ร้องเรียนและข้อกฎหมาย...หลังเลือกตั้ง ปี2562 อ.วิชิต ดิษฐ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ