วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าววัฒนธรรม
สวธ.เยี่ยมศิลปินแห่งชาติ-ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม จังหวัดสุโขทัย
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) 
นางสาวปราณิสา เตียวพิพิธพร ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายและชุมชน  นางพรนิภา บัวพิมพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสวัสดิการศิลปินแห่งชาติ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อพบและหารือกับศิลปินแห่งชาติ และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมในจังหวัดสุโขทัย ได้แก่  นายประทีป สุขโสภา ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน) พุทธศักราช ๒๕๖๓ นายธัญญา สังขพันธานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๙                         นอกจากจะได้ไปเยี่ยมเพื่อรับทราบสารทุกสุขดิบแล้ว ยังได้เก็บข้อมูลและหารือแนวทางการเผยแพร่ผลงานของศิลปินแห่งชาติรวมถึงผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ให้เกิดการสืบสานและต่อยอดผลงานสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นใหม่ รวมถึงเยาวชนได้ร่วมกันสืบทอดงานศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้ยั่งยืน สืบไป
จากนั้น ในช่วงบ่าย นายโกวิท พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปร่วมประชุมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 
#บจก.อากาศสดใส
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวการเมือง ดร. บุญยงค์ จันทร์แสง หัวหน้าพรรคประชาไทย ประชุมคณะทำงานเตรียมจัดประชุมใหญ่ เร็วๆนี้ ที่เมืองกาญฯ เลือกตั้งครั้งหน้าพรรคประชาไท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ