วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสภากาแฟ เดือนสิงหาคม 
อ.บึงสามพัน "บุญเลิศ พุทธเจริญ เจ้าของไร่ ชนิกา" เป็นเจ้าภาพ
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ที่ ไร่มะขามหวานชนิกา อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 
   นายบุญเลิศ พุทธเจริญ เจ้าของไร่มะขามหวานชนิกา-บึงสามพัน เป็นเจ้าภาพในการประชุมสภากาแฟเดือนสิงหาคม  อ.บึงสามพัน โดยมี นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอบึงสามพัน ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น หน่วยงานภาครัฐและประชาชน ของอำเภอบึงสามพัน ซึ่งจัดประชุมทุกๆเดือน 
โดยมี ส.ส.วันเพ็ญ
พร้อมพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 5 ให้เกียรติมาร่วมรับฟังและเสนอแนะในการประชุมในครั้งนี้  พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ อินทรานุกูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลซับสมอทอด, นางสุพัตราภรณ์ ตั้งประเสริฐศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลซับสมอทอด, นายนิติ รุ่งเจริญกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน, นายพงษ์พันธ์ วงศ์กำภู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน, พร้อมด้วยสมาชิก และหัวหน้าส่วนราชการ 
อำเภอบึงสามพัน 
พ่อค้า-ประชาชนร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ในปัญหาทั้งด้านดีและด้านลบ ของพื้นที่ อ.บึงสามพัน ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความโดดเด่นและเหนียวแน่นของอำเภอบึงสามพัน ที่จัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ระดับผู้บริหารในอำเภอ กับภาคประชาชนเพื่อหาทางออกแก้ไขและปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ถือว่าเป็นโครงการที่หลายพื้นที่น่านำไปเป็นแบบอย่างในการประชุมพบปะสังสรรค์ประจำเดือนเหมือนอำเภอบึงสามพัน./

#สนับสนุนโดย
นายบุญเลิศ พุทธเจริญ เจ้าของไคร่มะขามหวานชนิดกา
อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
#นายวัลลพ สาครรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
#นายจิรภพัฒน์ รุจิโชคบวรกุล/แดง
บึงสามพัน ผู้สื่อข่าวเพชรบูรณ์
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ