วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
GPSC ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดโครงการ "คนมีไฟ" เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ฟรี!!!! มูลค่ารวมกว่า 20 ล้านบาท
.
ตามหาคนมีไฟ ที่มีใจอาสาอยากร่วมสร้างสิ่งดีๆ ให้แก่โลก โดยโครงการ "คนมีไฟ" จะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้ฟรี ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำเงินค่าไฟฟ้าที่ลดลงจากการติดตั้งระบบฯไปใช้พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่หน่วยงานของตนเองได้
.
อยากร่วมจุดไฟไปด้วยกัน อ่านเงื่อนไขการสมัครเลย!
.
1. ผู้สมัครต้องเป็น หน่วยงานภาครัฐ หรือ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่ดำเนินงาน...
- ด้านการศึกษา หรือ
- ด้านสาธารณสุข หรือ
- ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
.
2. ผู้สมัครต้องส่งแผนงานระยะยาว 3 ปี เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก โดยนำเสนอว่าจะนำเงินค่าไฟฟ้าที่ลดลงจากการติดตั้งระบบฯ ของโครงการ "คนมีไฟ" ไปใช้พัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมในรอบพื้นที่หน่วยงานของผู้สมัครอย่างไร
.
3. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดสูงสุดไม่เกิน 30 kW ต่อแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้เงื่อนไขการนำเงินค่าไฟฟ้าที่ลดลงจากการติดตั้งระบบฯ จากโครงการ "คนมีไฟ" ไปใช้พัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมตามแผนที่ผู้สมัครเสนอ
.
เปิดรับสมัคร วันนี้ - 31 สิงหาคม 2566

Link สมัคร >> https://forms.gle/6r9TikCSVGAhxRqd6
 
ช่องทางติดต่อสื่อสาร
โทร 097-150-5161
Line : konmeefai
Email : gpsc.csr@gmail.com

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 
#บจก.อากาศสดใส
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ