วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
สหพันธ์กีฬาสิ่งกีดขวางนานาชาติ สนับสนุนอุปกรณ์ฝึกซ้อมกีฬาสิ่งกีดขวางแก่ สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย 
     สมาพันธ์กีฬาสิ่งกีดขวางภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิกและสหพันธ์กีฬาสิ่งกีดขวางประจำภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้โดย President Alberto C. Agra ภายใต้สหพันธ์กีฬาสิ่งกีดขวางนานาชาติ
 (Federation of Internationale de Sports d’ Obstacles : FISO / World Obstacle Course Race : WOCR) ร่วมกับสมาคมกีฬาสิ่งกีดขวางแห่งประเทศฟิลิปปินส์ (Pilipinas Obstacle Sports Federation : POSF) จะให้การสนับสนุนอุปกรณ์ฝึกซ้อมกีฬาสิ่งกีดขวาง (Obstacle Box) แก่สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ฝึกนักกีฬาให้มีขีดสมรรถนะและสามารถเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาสิ่งกีดขวาง (obstacle sports ) ที่ FISO ให้การรับรอง
      โดยมีกำหนดส่งมอบและสาธิตการใช้อุปกรณ์ฝึกซ้อมอย่างถูกต้องและปลอดภัยโดยนักกีฬาผู้เชี่ยวชาญใน วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ แสมสาร จ.ชลบุรี โดยมี พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการรับมอบ และมีผู้แทนจากคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์กับผู้แทนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีดังกล่าว
         ทั้งนี้ POSF จะจัดการอบรมหลักสูตร FISO International Technical Officials Course Level 1 และ 2 รวมทั้งจัดการอบรมหลักสูตร FISO Coaches Certification Course Level 1 และ 2 ให้แก่นักกีฬาผู้ที่มีความสนใจและผู้ฝึกสอนชาวไทย ระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2566 ณ สถานที่ดังกล่าวด้วย 
      สำหรับการส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าว เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งตามพันธกิจของสมาพันธ์ในระดับภาคพื้นและในระดับภูมิภาค จะต้องให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนในวาระโอกาสที่ สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกสามัญอย่างเป็นทางการ จากสหพันธ์กีฬาสิ่งกีดขวางนานาชาตินั่นเอง
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ