วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ฯ พร้อม ผอ.สำนักพุทธ และกรมบังคับคดี ร่วมเป็นสักขีพยานตรวจสอบและส่งมอบทรัพย์สินวัดบางคลาน 
.

หลังจากเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีวัดหิรัญญาราม หรือวัดบางคลาน ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยกำหนดการตรวจสอบและส่งมอบทรัพย์สินร่วมกัน เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น

วันนี้ (22 สิงหาคม 2566 ) เวลา 11.30 น. พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา นางเพ็ญรวี มาแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี นายมานะ สิมมา ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมหารือกัน ณ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล จ.พิจิตร เพื่อกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบและส่งมอบทรัพย์สินของวัดบางคลาน จากกลุ่มอดีตเจ้าอาวาสเก่า ให้กับเจ้าอาวาสวัดรูปใหม่ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
.
ต่อมาเวลา 13.30 น. พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ฯพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปยังวัดบางคลาน เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบทรัพย์สินาภายในวัด โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ของทั้งสองฝ่าย ร่วมต้อนรับกับเป็นจำนวนมาก ซึ่งการตรวจสอบรายการทรัพย์สินของวัดในวันนี้ จะยึดตามรายการที่ปรากฏในบัญชีของศาลฎีกาจำนวน 161 รายการ ซึ่งการดำเนินการตรวจสอบและส่งมอบทรัพย์สินของวัดทั้งหมด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส โดยมีผู้แทนจากส่วนกลางและผู้แทนของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อยืนยันความถูกต้อง โดยใช้เวลา 4 ชม.ครึ่งในการตรวจสอบ และพูดคุยกับชาวบ้าน โดยทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
.
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า หลังจากที่ได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาและบังคับใช้กฎหมายของกรณีวัดบางคลานไปแล้วนั้น ในวันนี้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลาง ได้เดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบและส่งมอบทรัพย์สินของวัดบางคลาน เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเรียบร้อย ซึ่งในวันนี้ พี่น้องประชาชน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตรวจสอบทรัพย์สินของวัดอยู่ครบทั้ง 161 รายการตามบัญขีที่ปรากฏของศาลฎีกา สามารถยุติความขัดแย้งในเรื่องการส่งมอบทรัพย์สินได้เรียบร้อยในเบื้องต้น ต่อจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานท้องถิ่น จะร่วมกันดูแลรักษาความเรียบร้อยของพื้นที่บริเวณวัดบางคลาน เพื่อคืนความสงบสุขให้กับพี่น้องในพื้นที่ต่อไป

#วัดบางคลาน
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
#Royalthaipolice
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ