วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
มูลนิธิ สว่างคุณธรรม( เม่งเต๋า )จังหวัดชัยภูมิ จัดงาน ทิ้งกระจาด (ซีโกว) ประจำปี 2566 เป็นประเพณีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
    นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิให้เกียรติเป็นประธาน นายนิมิตร สัมพันธ์ธารักษ์ ประธานกรรมการมูลนิธิสว่างคุณธรรมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การงานครั้งนี้ คณะกรรมการจัดงาน หน่วยกู้ภัย จิตอาสา ร่วมบริการ ให้ความสะดวกแก่สมาชิก ทุกท่าน นายวิวัฒน์ เศษฐฉัตรกุล ประธานมูลนิธิ สว่างบึงสามพันธรรมสถาน และ คณะกรรมการ เพื่อนสว่างในเขต เข้าร่วม งานทิ้งกระจาด(ซีโก้ว)ในครั้งนี้ ได้มีการแจกทานอาหารกล่องแก่ผู้มาร่วมงาน ได้รับของแจก 25 ชุมชน เป็นข้าวสาร  คนละ 10 กิโลจำนวน 1,000 คน จำนวน 10,000 กิโลกรัม ณ.มูลนิธิ สว่างคุณธรรม จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 19/ 20 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา
  สนับสนุนโดย นายบุญเลิศ พุทธเจริญ เจ้าของไร่มะขามหวาน ชนิกา อ.บึงสามพันจ.เพชรบูรณ์ 
     นายวัลลภ สาครรัตน์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ อ.บึงสามพันจ.เพชรบูรณ์ 
   นายจิรภัทร รุจิโชคบวรกุล # แดง บึงสามพัน ผู้สื่อข่าว เพชรบูรณ์
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ