วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ (22 ส.ค.66) ที่โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้โครงการสร้างพื้นที่สีเขียวในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรีจัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความสุของปวงชนชาวไทย และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอนุรักษ์ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน
สำหรับต้นไม้ที่นำมาปลูกในครั้งนี้ ประกอบด้วย ต้นมะเกลือ ต้นอินทนิล ต้นตะแบก 
ต้นประดู่ ต้นมะค่าโมง และต้นพะยูง รวมจำนวน 250 ต้น
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดให้ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 55 
ต่อพื้นที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ ร้อยละ 35 พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 15 และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท ร้อยละ 5 รัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า กำหนดแผนดำเนินงานช่วงระหว่างปี 2563-2570 โดยมีเป้าหมายในการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่า และปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกพื้นที่ป่าทั้งประเทศ โดยจังหวัดสุพรรณบุรีมีเป้าหมายในการปลูกต้นไม้ทั้งในพื้นที่ป่าและนอกพื้นที่ป่า ให้ได้ 11,816.42 ไร่
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ