วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
"บูรณาการ 7 หน่วยงาน ตรวจสังเกตการณ์ การจัดเก็บรายได้อุทยานแห่งชาติ น้ำตกทรายขาว"       


     
เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายธีรชัย สุขเกษม ผอ.ป.ป.ช.ปัตตานี พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ 7 หน่วยงาน ได้แก่ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.ปัตตานี สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจ.ปัตตานี  สนง.คลังจ.ปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์ อบต.ทรายขาว และ ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จ.ปัตตานี เข้าตรวจติดตาม สังเกตการณ์การจัดเก็บรายได้ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว  เพื่อติดตามและผลักดันการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีข้อเสนอแนะมาตรการไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อให้กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพรรณพืช ดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในการบริหารจัดการอุทยานและการจัดเก็บรายได้ ณ สำนักงานอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  ทั้งนี้จะนำผลการติดตาม สังเกตการณ์ รายงานต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการผลักดันการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในระดับจังหวัดปัตตานี เพื่อประเมินผลและพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะในระยะถัดไป  หากพบเห็นการทุจริตเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้หรืออื่นๆ สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดทุกจังหวัดได้ทุกช่องทาง
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ