วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ร้อยเอ็ด- กอ.รมน.ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อการสร้างความชุ่มชื้นและพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูความชุ่มชื้นป่าไม้จากต้นกล้า และเชื้อเม็ดไมคอร์ไรซาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
       วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. พลโทธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในภาค 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อการสร้างความชุ่มชื้นและพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูความชุ่มชื้นป่าไม้จากต้นกล้า และเชื้อเม็ดไมคอร์ไรซาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, พ.อ.พลพัฒน์ ธีรเนตร รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ.(ท.) พ้รอมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม 
      พ.อ.พลพัฒน์ ธีรเนตร รอง ผอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้อนุมัติพื้นที่นำร่องใน 10 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จำนวนพื้นที่ป่าไม้ลดลง เพื่อให้ได้มีการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าก่อประโยชน์ ต่อสรรพสิ่งในผืนป่า เป็นการคืนสมดุลของระบบนิเวศ ที่การมีส่วนร่วมของชุมชน มุ่งปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ให้ประชาชนมีความรัก และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ด้วยการแจกจ่ายต้นกล้าไม้ที่มีการใส่เชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา
       ทั้งนี้ ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในการเพาะเชื้อเห็ดกับต้นกล้าไม้ จำนวน 6,000 ต้น พร้อมแจกจ่ายกล้าไม้ที่มีเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา ให้ชุมชนในการนำไปปลูกพื้นที่ 30 ไร่ ในจังหวัดร้อยเอ็ด รวมถึงสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่เป้าหมายนำร่องด้วยการมีส่วนร่วมในการปลูกป่า และเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ด้วยการแจกต้นกล้าที่มีเชื้อเห็ด ไมคอร์ไรซา ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆ
///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ 
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ