วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
09/08/2566
พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.มอบหมาย
ให้นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.และผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต กระทรวง/กรม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องชาวไทยพุทธ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการครั้งที่ 8/2566 ได้สวดมนต์ ตักบาตร กรวดน้ำแผ่กุศล รักษาศีล 5 ถวายอาหารพระแล กิจกรรมพัฒนาวัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 ณ วัดพรุทุ่งคอก(ทุ่งยอ) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพระพุทธศาสนาและการมีส่วนร่วมระหว่างพระ รัฐกับชุมชน เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน ขอผลบุญแห่งพระบารมีแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทานธรรม ขอให้พี่น้องญาติมิตรของข้าพเจ้าทุกท่าน ครอบครัวของผม มีแต่ความสุข ความเจริญ ทุกท่านเทอญรายงานข่าวโดยน
น.ส.นูฮายาตี ยาเต็ง
หัวหน้าข่าวจังหวัดราชบุรี
สมาคมหนังสือพิมพ์ ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
 รายงานข่าว


โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ