วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ร้อยเอ็ด-กิตติภูมิ รอง ผอ. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นำคณะครูนักเรียน ลงแขกดำนาข้าวก่ำข้าวเหนียวดำอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของของเกษตรกรไทย
      เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม  2566 เวลา 14.30 น. นายกิตติภูมิ  อุทสาร รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานการจัดกิจกรรมลงแขกดำนา ณ โรงเรียนบ้านบากหนองแดง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้บริหาร ครูคณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยความรู้รักสามัคคี อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของของเกษตรกรไทย
      นายนิกร  พลขาม ผอ.โรงเรียนบ้านบากหนองแดง กล่าวว่า  กิจกรรมลงแขกดำนาข้าวก่ำอสิตะ เป็นสายพันธุ์ข้าวเหนียวดำที่พัฒนาสายพันธุ์ใหม่มาจากข้าวเหนียวดำพันธุ์ผสมซึ่งเป็นที่มีสีดำสนิทมีความเหนียวหนุ่มหอม มีโภชนาการสูง ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของของเกษตรกรไทย เพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับในวิถีขีวิตชาวนา กระตุ้นให้เกษตรกรในพื้นที่ได้กันมาใช้วิธีการลงแขกเพื่อทำการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและโรงเรียนอีกด้วย
      กิจกรรมในครั้งนี้ ได้ร่วมกันดำนาบนแปลงสาธิต 1 ไร่ ภายใต้หลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้คุณธรรมจริยธรรม ให้นักเรียน มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร และมีความภาคภูมิใจในการทำนาของเกษตรกรที่เป็นอาชีพสุจริต
///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ 
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ