วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี
วันนี้ (18 ส.ค.66) ที่บ้านเลขที่ 138 หมู่ 7 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญและกำลังใจในการต่อสู้ฝ่าฟันให้พ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยดี โดย นายศรีธรรม ราชแก้ว ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ให้เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่ ครอบครัวนายจตุพร ประทุมวงศ์ / ครอบครัวนายบังอร สุขสาเกษ / ครอบครัวนางสุภาพ กระจับเงิน ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ทั้ง 3 หลัง เกิดเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลาประมาณ 23.20 น. โดยบ้านเลขที่ 138 หมู่ 7 ตำบลจรเข้สามพัน โดยลักษณะเป็นบ้านไม้สองชั้น ถูกไฟไหม้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง และบ้านหลังที่สอง บ้านเลขที่ 160 หมู่ที่ 7 เป็นบ้านไม้สองชั้นถูกไฟไหม้เสียหายไปแล้ว 50 เปอร์เซ็นต์ และบ้านหลังที่สาม บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 7 เป็นบ้านปูนชั้นเดียวถูกไฟไหม้เสียหายไปแล้วประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร และมอบให้แก่ ครอบครัวนางอำพัน ศรีทอง บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เสียหายทั้งหลัง / ครอบครัวนายชูชาติ ใจกล้า บ้านเลขที่ 100 หมู่ที่ 11 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เสียหายบางส่วน / ครอบครัวนางสาววาสนา เสาวรส บ้านเลขที่ 260 หมู่ที่ 3 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เสียหายบางส่วน /ครอบครัวนายณัฐวัฒน์ หวานฉ่ำ บ้านเลขที่ 267 หมู่ที่ 2 ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เสียหายทั้งหลัง /ครอบครัวนางสาววิลาวัลย์ พูลเพิ่ม บ้านเลขที่ 176 หมู่ที่ 2 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช เหตุเกิดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2566 เสียหายทั้งหลัง
จากนั้น นายศรีธรรม ราชแก้ว ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เดินทางบ้านเลขที่ 175 หมู่ที่ 5 ต.ไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ ครอบครัวนางสะเอื้อน สังข์อ่วม ซึ่งประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 04.30 น. เป็นบ้านปูนชั้นเดียวถูกไฟไหม้เสียหายเกือบทั้งหลัง สาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร
ทั้งนี้ ครอบครัวของประสบอัคคีภัย ต่างรู้สึกปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติ และขอพระราชทานพระราชวโรกาส ถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติ ภายใต้พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้สมกับพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีแก่ปวงพสกนิกรตลอดมา
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ