วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติมอนเตสซอรี่ ครั้งที่ 29
 (The 29th International Montessori Congress 2023) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ในงานนี้ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ ได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐกถานำหัวข้อ “Education Transformation for a New World”
จัดโดยสมาคมมอนเทสซอริแห่งประเทศไทย (MAT)

หลังจบบรรยายปาฐกถา ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้เพิ่มเติมจากที่บรรยายบนเวทีให้กับผู้ชำนาญการด้านการศึกษาที่มาจากประเทศต่าง ๆ กว่า 40 ประเทศ เห็นได้ชัดว่าทั่วโลกให้ความสำคัญกับโปรแกรมการเรียนแบบ Montessori ซึ่งเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที่เน้นเด็กผู้เรียนเป็นสำคัญ เพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทั้งสภาพแวดล้อม, พัฒนาการ, ศักยภาพ, ความสนใจ ฯลฯ เพื่อเป็นประดยชน์ในการพัฒนาระบบการศึกษาแบบอารยะ เพื่อการสร้างชาติ โดยมีระบบพื้นฐานการศึกษาที่ยั่งยืนแก่ประเทศไทยและนานาประเทศ
นพ.พีรเชษฐ์ ภู่สันติสัมพันธ์ ที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวเตือนภัย กรุงเทพมหานคร : เตือนภัย คนร้ายตระเวนดักยิงและปาก้อนหินใส่รถยามวิกาล บางรายโดน15ครั้งแจ้งความแต่ก็ไม่ได้รับความคืบหน้าแต่อย่างใ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ