วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
ลพบุรี นายกฯเหล่ากาชาดลพบุรี นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจเด็กชายปรินทร์ และครอบครัว ทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ เป็นคนไข้ในพระองค์ ณ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น.  นางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี  ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว ปลัดจังหวัดลพบุรี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอสระโบสถ์ และหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจเด็กชายปรินทร์ ชอบค้าขาย และครอบครัวที่ได้ทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ เป็นคนไข้ในพระองค์ ณ บ้านเลขที่ 19/2 หมู่ 4 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

    โดย เด็กชายปรินทร์ ชอบค้าขาย อายุ 1 ปี 4 เดือน  ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งจอตาข้างซ้าย ตั้งแต่อายุ 4 เดือน  โดยเข้าการรักษากับคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ที่จะต้องเข้ารับการรักษาตามที่แพทย์นัดหมาย ซึ่งบิดา มารดา ทำอาชีพค้าขายประกอบกับเด็กชายปรินทร์ มีพี่สาวฝาแฝดอีก 2 คน ทางครอบครัวไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับการรักษาได้ และมะเร็งจะรุกรามจนต้องเสียดวงตา  ทางครอบครัวขอความเมตตา ขอให้เด็กชายปรินทร์ ชอบค้าขาย (ผู้ป่วย) เป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมป์ เพื่อได้รับการรักษามะเร็งในจอตาซ้ายต่อไป 
ซึ่งการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนในครั้งนี้ นายกเหล่ากาชาด ฯ และคณะกรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดลพบุรี  ได้มอบเงิน และสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ในการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัว

สนอง แท่นสูงเนิน
ศูนข่าวฯ ประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ