วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์ร้อยเอ็ด
มอบคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล


  วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด มอบหญ้าแห้งอัดฟ่อน จำนวน 5,000 กิโลกรัม หรือ 250 ฟ่อน ให้กับเทศบาลตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร เพื่อใช้เป็นคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารโค-กระบือ ในช่วงวิกฤติอุทกภัยในพื้นที่ ซึ่งจะต้องได้รับการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที โดยมอบหมายให้เทศบาลตำบลดงสิงห์เป็นผู้บริหารจัดการคลังเสบียงสัตว์เหล่านี้ 
    สำหรับจังหวัดร้อยเอ็ด มีหลายพื้นที่อยู่ติดกับลำน้ำชี ลำน้ำยัง ลำน้ำมูล และลำน้ำเสียว จึงเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำ เช่น พื้นที่อำเภอจังหาร โพธิ์ชัย เชียงขวัญ ธวัชบุรี ทุ่งเขาหลวง อาจสามารถ พนมไพร เสลภูมิ โพนทอง โพนทราย หนองฮี สุวรรณภูมิ และเกษตรวิสัย กรมปศุสัตว์จึงมีนโยบายเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหา โดยจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลขึ้นในพื้นที่เหล่านี้ และมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการ เนื่องจากอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน จึงสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ 
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ