วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
#เพชรบูรณ์โครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย   ให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเฉียบพลันจำนวน5แห่งวันที่ 20 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งมอบการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 1 แห่ง อำเภอหล่มสัก จำนวน 1 แห่ง และอำเภอหล่มเก่า จำนวน 3 แห่ง  รวมทั้งหมด 5 แห่ง เพื่อช่วยเหลือผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่มีความเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระ รวมถึงได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างถูกต้อง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถลดความเสี่ยงของอันตรายที่จะเกิดขึ้น และป้องกันความพิการซ้ำซ้อน โดยนายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในเขตพื้นที่ เป็นผู้แทนการส่งมอบ พร้อมนี้ ได้รับเกียรติจากเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์  หัวหน้าส่วนราชการ อสม. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ
         สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ