วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”
************************

วันที่ 24 กันยายน 2566  ณ มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี  นายเนรมิตร เหลืองอร่ามฟ้า นายอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดพิธี โดยผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยทีมผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าวิทยาเขตกาญจนบุรี และผู้แทนส่วนงานราชการ โรงพยาบาล สถานศึกษา ในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
โดย วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี หรือ วันมหิดล ถือเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์)  
          จากพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญ เมื่อครั้งยังดำรงพระชนม์ชีพอยู่นั้น ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างไพศาล โดยเฉพาะในด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เป็นผลทำให้กิจการแพทย์และสาธารณสุขของไทยเจริญก้าวหน้า บรรดาผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณได้พร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย” และเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นวันครบ ๑๐๐ ปี วันพระราชสมภพ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การพยาบาลและการสาธารณสุข ต่อมาวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการได้ถวายพระราชสมัญญาว่า “พระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย” และในวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี  ปวงชนชาวไทย จึงได้พร้อมใจกันการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีแด่ปวงชนชาวไทย 
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ