วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
 อบจ.เพชรบูรณ์ ประชุมชี้แจง การขอรับเงินอุดหนุนและการจัดทำบันทึกข้อตกลง การขอรับเงินอุดหนุนสำหรับโรงเรียนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ 
วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายคณีธิป บุณยเกตุ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจง การขอรับเงินอุดหนุนและการจัดทำบันทึกข้อตกลง การขอรับเงินอุดหนุนสำหรับโรงเรียนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นการอนุมัติพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน ครั้งที่ 2 กรณีเกินอัตราร้อยละ 10 ต้องขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีโครงการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ จำนวน 49 โครงการ เพื่อพิจารณาอนุมัติการตั้งงบประมาณ และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ Innovation Learning ระดับดีเด่น ประจำปี 2566 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมฯ
            สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ