วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
ราชบุรี/บริษัทบ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทบาท การมีส่วนร่วมของประชาชนการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน อ,บ้านโป่ง จ,ราชบุรี
 เมื่อวันที่ 15 ก,ย, 66 โดยนายศรายุทธ หงษา ผู้จัดการบริษัทบ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า อำเภอบ้านโป่ง โดยมีนายอนุพงศ์ เพียรจัด ผู้จัดการส่วนเดินเครื่อง นำทีมคณะกรรมการ ผู้นำชุมชนและประชาชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมเก็บตัวอย่างน้ำปลายท่อระบายน้ำทิ้ง จากการบำบัดมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่กฎหมายกำหนด ไม่พบกลิ่นน้ำเหม็นจากระบบน้ำทิ้ง ทั้งนี้คณะกรรมการฯผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมตรวจขั้นตอนดำเนินการและส่งเสริมบทบาทมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันให้สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยดีขึ้น มีอาจารย์รัตนา รัตนพรสุุข ร่วมลงพื้นที่ และน,ส,พรศิริ บัวผ่อง ธุรการชุมชนสัมพันธ์ ต้อนรับ/ที่ บริษัทบ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด อ,บ้านโป่ง จ,ราชบุรี / อมร สะบัดปากกา หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ จ,ราชบุรี
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ