วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวชาวบ้าน
มุกดาหาร  ประชุม 3 ฝ่าย  กรณีก่อสร้างกังหันลมในพื้นที่ตำบลคำป่าหลาย
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566  เวลา 10.00น.นายวิรัตน์  ศรีมงคล  ประธานกรรมการฯ ยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร
นายธนิต   เสถียรนาม  ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร   นายพรภิรมย์   อุระแสง  ผอ.ศูนย์ป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร  นางสมัย   พันธโคตร   ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์น้ำซับคำป่าหลาย   นิติกร  เทศบาลตำบลคำป่าหลาย  กรรมการฯ  พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ  ที่จังหวัดมุกดาหารแต่งตั้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามข้อร้องเรียน  กรณีการยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมูแปลงที่สอง บริษัท ๕๕๕ กรีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด  ซึ่งเป็นการประชุมกรรมการสอบข้อเท็จจริงนัดแรก  ที่ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 5 ณ ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร   โดยมีกลุ่มอนุรักษ์น้ำซับคำป่าหลาย ประมาณ 50 คน  เข้าร่วม
นายวิรัตน์   ศรีมงคล  ประธานกรรมการฯ  ยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า วันนี้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 4128/2566 ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามข้อร้องเรียน กรณีการยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมูแปลงที่สอง บริษัท ๕๕๕ กรีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด   โดยมีกรณีตรวจสอบอยู่ 5 ประเด็น ตามอำนาจหน้าที่ เพราะมีหนังสือจากกรมป่าไม้ ให้ตรวจสอบในกรณีดังกล่าวด้วย   ประเด็นแรก ไม่มีการประชาสัมพันธ์และทำประชาคมหมู่บ้านก่อนดำเนินโครงการ นั้นผู้แทนกลุ่มอนุรักษ์น้ำซับคำป่าหลาย ให้ข้อมูลว่า ไม่มีการประชาสัมพันธ์และประชาคมในพื้นที่จริง และพื้นที่ยื่นคำขออนุญาตก็ยังทับที่ราษฎรอยู่เหมือนเดิม
นายพรภิรมย์   อุระแสง  ผอ.ศูนย์ป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร   แจ้งว่า กรณีการทำประชาคม นั้นในระเบียบไม่มีในการอนุญาตให้พื้นที่ป่า ส่วนจะทับที่หรือไม่ทับนั้นต้องลงไปตรวจสอบพื้นที่อีกที 
นิติกร  เทศบาลตำบลคำป่าหลาย กรรมการฯ แจ้งว่า แม้จะมีมติเห็นชอบโครงการ แต่ก่อนจะทำโครงการต้องทำประชาคมและชี้จุดไม่ให้ทับที่ราษฎร ถ้าไม่ทำทั้ง 2 อย่าง ทำมติต้องเป็นโมฆะ 
นางสมัย   พันธโคตร ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์น้ำซับคำป่าหลาบ  กรรมการฯ  กล่าวว่า  จากที่ตัวแทนกลุ่มฯ ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด จะเห็นได้ว่า กระบวนการยื่นขอไม่ถูกต้องและความขัดแย้งยังคงอยู่ และอีกอย่าง อยากให้ทางกรรมการทุกคนลงไปดูพื้นที่จริงโดยเร็ว 
นายธนิต   เสถียรนาม  ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร แจ้งที่ประชุมในกรณีดังกล่าวมีการร้องเรียนเรื่อง ไม่มีการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่รอบๆ ที่จะทำโครงการ และมีประเด็นอื่นๆ ร้องเรียนของกลุ่มอนุรักษ์น้ำซับคำป่าหลาย มาเรื่อยๆ จึงแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ
โดยในวันนี้มีความเห็นในที่ประชุมว่า จะนัดลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง  ในวันที่ 20-21 กันยายน 2566 หลังจากจบการประชุมกรรมการฯ  ตัวแทนกลุ่มฯ  ได้มอบเอกสารหลักฐานประกอบการให้ข้อมูล แก่ประธานกรรมการ  เพื่อนำไปพิจารณาสืบเสาะหาข้อเท็จจริงต่อไป

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร  /รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ