วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
 ราชบุรี/โครงการพัฒนาทักษะให้ผู้สูงวัยเผยแพร่ ความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ในภูมิภาค เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ,ราชบุรี 
เมื่อวันที่ 14 ก,ย,66 นายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง พร้อมด้วยนายวิชัย อรตัน รองนายกเทศมนตรี น,ส,วิไลลักษณ์ อุณยะวงศ์ รองนายกเทศมนตรี นายวิชิต หงส์เลิศนภากุล รองนายกเทศมนตรี ร่วมเปิดโครงการพัฒนาทักษะให้ผู้สูงวัยเผยแพร่ความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ในภูมิภาค โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อออนไลน์แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ(อายุ 50 ปีขึ้นไป) ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง เพื่อเผยแพร่ความตระหนักรู้เท่าทันภัย ไซเบอร์และส่งเสริมการเป็นวิทยากรตัวคูณในผู้สูงอายุ ในหลักสูตร สูงวัย สร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและหลักสูตรสูงวัย ค้าขายออนไลน์สู้ภัยไซเบอร์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้เท่าทันภัยทางไซเบอร์ สื่อทางดิจิทัล เช่นไลน์ เฟซบุ๊ก ยูทูป ไม่ตกเป็นเหยื่อ ของข่าวลวง โดยเฉพาะข่าวปลอม และสามารถถ่ายทอดไปยังกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามข่าวสารทางเทศบาล ที่ได้พัฒนาขึ้นเสริมความสะดวกสบายให้กับประชาชน นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อความใกล้ชิดมากขึ้น ปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีการสื่อสารช่วยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมสะดวกสบายด้านสื่อสารสามารถต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ครอบครัวในหมู่บ้านชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ,ราชบุรี /อมร สะบัดปากกา หัวหน้าข่าวทันใจนิวส์ จ,ราชบุรี
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ