วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำ น.ศ.ปริญญาเอกศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรภายในเรือนจำจังหวัดน่าน
 รวมทั้งเรือนจำชั่วคราวเขาน้อยดร.กฤตพล ทองดอนพุ่ม พร้อมอาจารย์ ดร.เกศรินทร์​ วิมลธาดา นำนักศึกษาปริญญาเอก และคณาจารย์ สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร เข้าศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรภายในเรือนจำจังหวัดน่าน รวมทั้งเรือนจำชั่วคราวเขาน้อย จังหวัดน่าน
โดยทางเรือนจำฯ มีการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และฝึกอบรมวิชาชีพ รวมทั้งนำกิจกรรมทางการเกษตรโคกหนองนา มาเป็นต้นแบบให้กับผู้ต้องขังในการเตรียมพร้อมและพัฒนาทักษะหลังจากพ้นโทษให้มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว อีกทั้งได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ให้กับเรือนจำชั่วคราวเขาน้อย และมอบโทรทัศน์ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า ของใช้ ให้แก่ นายพัศพงศ์ ใจคล่องแคล่ว ผู้บัญชาการเรือนจำ จ.น่าน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ