วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำ น.ศ.ปริญญาเอกศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรภายในเรือนจำจังหวัดน่าน
 รวมทั้งเรือนจำชั่วคราวเขาน้อยดร.กฤตพล ทองดอนพุ่ม พร้อมอาจารย์ ดร.เกศรินทร์​ วิมลธาดา นำนักศึกษาปริญญาเอก และคณาจารย์ สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร เข้าศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรภายในเรือนจำจังหวัดน่าน รวมทั้งเรือนจำชั่วคราวเขาน้อย จังหวัดน่าน
โดยทางเรือนจำฯ มีการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และฝึกอบรมวิชาชีพ รวมทั้งนำกิจกรรมทางการเกษตรโคกหนองนา มาเป็นต้นแบบให้กับผู้ต้องขังในการเตรียมพร้อมและพัฒนาทักษะหลังจากพ้นโทษให้มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว อีกทั้งได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ให้กับเรือนจำชั่วคราวเขาน้อย และมอบโทรทัศน์ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า ของใช้ ให้แก่ นายพัศพงศ์ ใจคล่องแคล่ว ผู้บัญชาการเรือนจำ จ.น่าน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ