วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ตร. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เสื้อสามารถ แก่ข้าราชการตำรวจดีเด่น สังกัดหน่วยขึ้นตรง สง.ผบ.ตร. ประจำปี 2566
.

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติและเสื้อสามารถแก่ข้าราชการตำรวจดีเด่น ประจำปี 2566 ผู้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน ตามหลักการ “ครองตน ครองคน ครองงาน” 
.
พล.ต.ท.อาชยน  ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า วันที่ 19 กันยนยน 2566 เวลา 15.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ตร. ) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติและเสื้อสามารถให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการ และกองบังคับการหน่วยขึ้นตรงสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการ “ตำรวจดีเด่น ประจำปี 2566” จำนวนทั้งสิ้น 164 นาย
.
สำหรับโครงการ “ตำรวจดีเด่น ประจำปี 2566” เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้การบังคับบัญชาของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่มุ่งเน้น และให้ความสำคัญ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจในสังกัดขึ้นตรงสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่ระดับรองผู้กำกับการ (รอง ผกก.) จนถึงระดับผู้บังคับหมู่ (ผบ.หมู่) ที่มีความประพฤติ และปฏิบัติตนตามหลักการ “ครองตน ครองคน ครองงาน” มีความมุมานะในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเสียสละ เสมอต้นเสมอปลาย มีความรับผิดชอบต่องานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย รวมถึงเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกและจิตสาธารณะจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดได้พิจารณาและคัดเลือกอย่างละเอียดและเสนอมายังสำนักงานกำลังพล 
เพื่อพิจารณาในการมอบรางวัลในครั้งนี้
หลังเสร็จสิ้นพิธีฯ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจดีเด่น ประจำปี 2566 โดยยึดหลัก “ครองตน ครองคน ครองงาน” และธำรงไว้ซึ่งการปฏิบัติตนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนข้าราชการตำรวจต่อไป

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
#Royalthaipolice
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ