วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
#เกียรติยศฝากไว้ให้แผ่นดิน พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ฯ เยี่ยมอำลาหน่วย ตำรวจตระเวนชายแดนสวนสนามเทิดเกียรติ ผบ.ตร.ในโอกาสเกษียณอายุราชการ 
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานในพิธีสวนสนามเทิดเกียรติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในวาระเยี่ยมอำลาหน่วย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ณ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี โดยมีคุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ , พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร. , พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร. , พล.ต.อ.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร., พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน , ผู้บังคับบัญชาของ บช.ตชด. และสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมพิธี 
.
เนื่องในวาระที่ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2566 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจึงได้จัดพิธีเทิดเกียรติขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สร้างคุณูประการให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนด้วยดีเสมอมา 
.
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) สักการะพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต , ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช , ถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น ผบ.ตร.ขึ้นแท่นรับการเคารพ และขึ้นรถตรวจพลสวนสนาม
.
ทั้งนี้ ผบ.ตร. ได้กล่าวขอบคุณ และชมเชยการปฏิบัติงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในห้วงที่ผ่านมา ที่ได้ปฏิบัติตามนโยบาย ร่วมกันดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ และยังเป็นหน่วยกำลังเสริมควบคุมความปลอดภัยในแนวทางตามชายแดน และยังดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอีกด้วย
.
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนยังได้เป็นครูสอนและดูแลนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนต่างๆ ทั่วประเทศ ที่เป็นพื้นที่ป่าเขาทุรกันดาร เด็กนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้เด็กเหล่านั้นได้มีความรู้อย่างถูกต้อง 
.
ผบ.ตร.ยังฝากข้อคิดการทำงานให้ตำรวจ ว่า ต้องทำงานเชิงรุก มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นตำรวจมืออาชีพ ทำงานเชิงรุก โดยศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ หมั่นทบทวนยุทธวิธี วางแผนการทำงาน ทบทวน ประเมินการปฏิบัติ แสวงหาความร่วมมือ สื่อสารทำความเข้าใจ กับพี่น้องประชาชนอยู่เสมอ และสิ่งสำคัญที่สุดที่ตำรวจพึงมี คือทัศนคติเชิงบวก มุ่งมั่นปฏิบัติงานโดยมีประชาชนเป็นที่ตั้ง มีความเสียสละ สามัคคี อุทิศให้ส่วนรวม เมื่อเรามีทัศนคติที่ดีแล้ว จะเป็นแรงผลักในการทำงาน ไม่เหน็ดเหนื่อย ไม่คิดว่างานในหน้าที่คือภาระ ไม่บ่น ไม่ย่อท้อ แต่จะเห็นว่าอาชีพตำรวจเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ช่วยเหลือประชาชน เปรียบเสมือนการทำบุญ ทำความดีในทุกวัน

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
#Royalthaipolice

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ