วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
#ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปลายมาศ ยุคใหม่ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นที่พึ่งของประชาชนคนลำปลายมาศ
จะพาไปดูกิจกรรมดีๆของ
 นายแพทย์บุญโฮม แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ หมอเดินเท้าบริการแพทย์เยี่ยมที่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้ที่มีความกังวลเรื่องสุขภาพ  ที่ไม่สะดวกในการเดินทาง ได้จัดบริการ แพทย์เยี่ยมถึงที่บ้าน เพื่อให้ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยได้รับการดูแลด้านสุขภาพถึงหน้าบ้าน สร้างสังคมแห่งการให้และแบ่งปันน้ำใจด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่น ทั้งยังได้พบปะ เยี่ยมพัฒนาสัมพันธ์ กับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ โดยทำการตรวจสุขภาพ และเวชภัณฑ์ พร้อมทั้งได้แนะนำวิธีการดูแลรักษาสุขภาพ ให้กับนายผั่น  เพ็ชรสังหาร อายุ 75 ปี บ้านกวางงอย ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ จากการที่ทีมแพทย์พร้อมผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปลายมาศ ได้ตรวจและวินิจฉัยโรค พบว่าเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท พร้อมจัดยามาให้รับประทานตามขั้นตอนในการรักษาโรคต่อไป ยังความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากให้กับครอบครัวเพ็ชรสังหารเป็นอย่างมาก ที่มี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปลายมาศ ยุคใหม่ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นที่พึ่งของประชาชนคนลำปลายมาศการเยี่ยมบ้านและการให้บริการสุขภาพที่บ้าน  มีวัตถุประสงค์หลักในการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก  โดยเน้นให้ผู้ป่วยและญาติมีศักยภาพและความมั่นใจในการดูแลตนเองที่บ้านมากขึ้น  
การบริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน  (Home health care)  หมายถึง  การบริหารให้มีการจัดบริการเต็มรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว รายหนึ่ง ๆ  โดยเริ่มตั้งแต่การประเมินสภาพผู้ป่วยที่บ้าน  การประสานงานกับทีมรักษาว่าจะรักษาที่บ้าน  ที่โรงพยาบาล  หรือส่งต่อ  การมอบหมายให้หน่วยงานหรือแผนกต่าง ๆ รับผิดชอบหน้าที่ใดบ้างเพื่อการดูแลผู้ป่วยรายนั้น ๆ  ร่วมกัน  การประเมินความต้องการด้านต่าง ๆ  ของผู้วป่วยที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจประจำวันได้ตามปกติ  
             การเยี่ยมบ้าน (Home Visit)  หมายถึง รูปแบบการบริการที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริการดูแลสุขภาพที่บ้าน โดยแพทย์จะออกไปเยี่ยมผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน  อาจไปเยี่ยมครั้งแรกเพื่อประเมินสภาพความเจ็บป่วยของผู้ป่วยและครอบครัว  หลังจากนั้นอาจจะกลับไปเป็นระยะ ๆ เมื่อผู้ป่วยหรือทีมต้องการ  ถ้าจะให้สมบูรณ์แบบ  แพทย์อาจจะนำทีมออกเยี่ยมบ้านทุกครั้งก็ได้
             วัตถุประสงค์การเยี่ยมบ้าน
เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความมั่นใจและสามารถพึ่งตนเองในการดูแลสุขภาพที่บ้านได้
เพื่อให้ญาติรู้วิธีในการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยที่บ้าน  และร่วมดูแลรักษาผู้ป่วย
เพื่อให้แพทย์สามารถประเมินทั้งโรค (Disease)  และความเจ็บป่วย (Illness) ที่แท้จริงของผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้อง  ครอบคลุมเพื่อให้แพทย์ทำความรู้จักและสานต่อความสัมพันธ์อันดีกับผู้ป่วยและญาติในระยะยาวเพื่อให้แพทย์สามารถประเมินภาวะความเสี่ยงต่าง ๆ ต่อสุขภาพของครอบครัวนั้น ๆ และหาแนวทางที่จะลดความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น  สามารถโน้มน้าวหรือแนะนำให้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อความเจ็บป่วย  เมื่่อผู้ป่วยและญาติมีความศรัทธาต่อแพทย์และทีมงานนั้น ๆ มานานพอ
นายพรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร ประธานศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น.ส.พ.5 เหล่าทัพ/ผอ.ศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อินไท NEWS,น.ส.พ.ทันใจนิวส์
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี 2567 แก่เยาวชนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี 2567แก่เยาวชนที่ประพฤติดีแต...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ