วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
⚡⚡ พช.เมืองสตูล จัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บ และรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2566 ระดับอำเภอ
 🗓 วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
นายประเจิด ต่ายตระเวณ ปลัดอวุโส เป็นประธานการประชุมรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2566 

ในการนี้  นางจันทร์ฉาย เศรษฐทองพัฒนาการอำเภอเมืองสตูล พร้อมด้วยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุม และนำเสนอรายงานข้อมูลการจัดเก็บในแต่ละตัวชี้วัด

โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
1. ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
1.1. เป้าหมายการจัดเก็บข้อมูลจำนวนครัวเรือน 24,916 ครัวเรือน ผลการจัดเก็บ จำนวน 25,270 ครัวเรือน ร้อยละ 101.52%
1.2. ข้อมูลรายตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด 3 อันดับ 1. ตัวชี้วัดที่ 32 ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีและมีสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงินสวัสดิการจากรัฐ  อันดับ 2. ตัวชี้วัดที่ 26 ครัวเรือนได้รับการศึกษาต่อเนื่องและมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และอันดับ 3. ตัวชี้วัดที่ 16 ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี และมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ
1.3 ข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 22 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี จำนวน 144 ครัวเรือน
1.4 ข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 13 ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย บ้านมีสภาพคงทนถาวร และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จำนวน 107 ครัวเรือน
เพื่อให้คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล ประจำปี 2566
มติที่ประชุมรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล ประจำปี 2566
       
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#จปฐ.

📸 สถานีข่าว : สพอ.เมืองสตูล

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม 👇
https://district.cdd.go.th/muang-satun/2023/09/12/001-3/
สมาคมหนังสือพิมพ์ ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ