วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

https://youtu.be/qakrOStv3ik?si=V71HLwUCigJGWFhJ
13 กันยายน 2566
 รัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน
 ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรก 
- พักหนี้เกษตรกรและธุรกิจรายย่อย 3 ปี 
>ลดค่ากระแสไฟฟ้า 
-ลดราคาน้ำมันดีเซล
>เปลี่ยนแปลงจ่ายเงินเดือนข้าราชการเดือนละ 2 รอบ
         ..... ........
รายการกฎหมายน่ารู้ และ
ขั้นตอนการร้องทุกข์ร้องเรียน กับ
 อ. วิชิต ดิษฐประสพ
- ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)
(อ.ต.ร.) กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
-ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายกฎหมายสำนักงานกฎหมาย 
สยามรพี
#ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย หรือขั้นตอนการร้องทุกข์ร้องเรียน หรือขั้นตอนในการตรวจสอบหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี 2560 และให้การช่วยเหลือประสานงานหน่วยงานของรัฐ เช่น สถานีตำรวจ อำเภอ จังหวัดหรือข้าราชการส่วนกลาง 
#ให้คำปรึกษา หรือในการประสานงานหน่วยงานของรัฐ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
#กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ 
มีข้อสงสัย สอบถามสาย ด่วน.สำนักงานใหญ่(อ.ต.ร.)
มือถือ ID Line 064-516-6794
มือถือ ID Line 090-917-3259
    (อ.วิชิต ดิษฐประสพ)
-ประธานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.)
-ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย 
สำนักงานกฎหมาย สยามรพี
 วันที่  13 กันยายน 2566
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ