วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
👉ป.ป.ช. ปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีการก่อสร้างถนนซอยบงกช 35 ล่าช้ากว่าที่กำหนดในสัญญาจ้าง

***
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นางฐิติพร สุวรรณกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่ ณ ซอยบงกช 35 (ซอยต้นสนฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 5 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เนื่องจากได้รับการแจ้งเบาะแส         จากประชาชน ว่าการก่อสร้างถนนซอยบงกช 35 ของเทศบาลเมืองคลองหลวง มีการดำเนินการล่าช้า    และอาจไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้ประชาชนซึ่งพักอาศัยภายในซอยและใช้เส้นทางในการสัญจรได้รับความเดือดร้อน 

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล พบว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบงกช 35 (ซอยต้นสนฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 5 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) วงเงินตามสัญญาจ้าง 19,400,000.00 บาท (สิบเก้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเส้นทางสัญจรให้แก่ประชาชน ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 15 สิงหาคม 2566 โดยการดำเนินโครงการล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง

เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคลองหลวงได้ชี้แจงว่า เนื่องจากในระหว่างการก่อสร้างผู้รับจ้างประสบปัญหาอุปสรรคในเรื่องการวางแนวท่อประปาเดิมบริเวณริมถนน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาจ้าง โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี  จะรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ตลอดจนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากพบว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวมีพฤติการณ์กระทำโดยไม่ชอบด้วยระเบียบ กฎหมาย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ จะพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ ต่อไป
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ