วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
ร้อยเอ็ด-เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้าน เพื่อผู้ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศล 
แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยว ดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
      วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์  จิตจักร์ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่ นางทองใส  หนูพวก ณ บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 7 ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการซ่อมแซม หรือสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปี 2566 โดยมี นางอัจฉรา ราชบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสุวัฒน์  เบ้าจังหาร นายอำเภออาจสามารถ พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยาน 
     ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการสร้างบ้านและซ่อมแชมบ้านเพื่อผู้ยากไร้ ประจำปี 2566 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือครอบครัวผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจน แต่เป็นคนดีของสังคม โดยใช้งบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 150,000 บาท ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบ้าน และได้รับความร่วมมือจากอำเภอ ส่วนราชการ ฝ่ายปกครองท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสา จัดหาแรงงานในการก่อสร้าง ตลอดจนกำกับดูแลการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ รวมถึงช่วยกันสนับสนุนมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพ เพื่อให้ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สามารถลดปัญหาสังคมเศรษฐกิจระดับครัวเรือน เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน ต่อไป
///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ 
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี 2567 แก่เยาวชนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี 2567แก่เยาวชนที่ประพฤติดีแต...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ