วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. มอบหมายให้นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
 ร่วมงานวันสถาปนาค่ายพญาลิไท ตชด 44 ทุกวันที่ 26 กันยายน ของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหาธรรมราชาที่ 1 หรือพญาลิไท พระมหากษัตริย์ องค์ที่ 6 แห่งสมัยกรุงสุโขทัย ชึ่งพระองค์ทรงเป็นพระราชนัดดาของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีตัวแทนจากผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ตำรวจ ทหาร  อัยการ โรงเรียน เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา เหล่าแม่บ้านตำรวจจังหวัดยะลา มาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันครับ
โดยทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ได้เชิญนายนาวิน วาเละ ที่ปรึกษาสมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ/ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภาค7 นางสาวนูรฮายาตี ยาเต็ง หัวหน้าข่าวจังหวัดราชบุรี นายดัยลามี กูเต๊ะ หัวหน้าข่าวสังคม และทีมงานข่าวนราธิวาส ได้ร่วมกิจกรรมดั่งกล่าว 
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ