วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
กรมส่งเสริมการเกษตร เสริมเขี้ยวเล็บ “เสือส่งเสริม” เตรียมต่อยอดเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
     (6 ก.ย.66) ณ ห้องประชุมโรงแรมเอเชีย พัทยา กรมส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการขับเคลื่อนภารกิจริเริ่มและท้าท้าย กรมส่งเสริมการเกษตร หลักสูตร เพิ่มศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นที่ปรึกษาธุรกิจเกษตรให้กับเกษตรกร (รู้เรื่อง ฉับไว มองการณ์ไกล เชื่อใจได้) โดยมี นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร, นายบุญลือ  คงสูงเนิน เกษตรจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์
      นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า “เสือส่งเสริม” หรือ นักส่งเสริมการเกษตรปราดเปรื่อง ถูกจัดตั้งและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นคณะทำงานพิเศษ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจริเริ่มและท้าทาย โดยพัฒนาให้มีความรู้และทักษะพิเศษ ด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ ต่อยอดความรู้ทางวิชาการเกษตรและทักษะด้านการผลิต เพื่อให้สามารถเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและเศรษฐกิจ ด้านการเป็นผู้ประกอบการทางพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมการส่งออก การท่องเที่ยวและบริการ โดยใช้สินค้าเกษตรและภูมิปัญญา ทรัพยากรการเกษตรที่มี เป็นพื้นฐานสู่การเป็นผู้ประกอบการในสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมสมัยใหม่ให้ได้
    นายกฤษ กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาบุคลากร กรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจเกษตร ด้วยการพัฒนาเกษตรกร เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน 
     ดังนั้น จากปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรกร จะส่งผลต่อไปยังอาหาร เพื่อประชาชนได้มีการบริโภคอย่างพอเพียง กลายไปเป็นสินค้าสำหรับผู้ประกอบการพาณิชย์ สำหรับผู้ส่งออก เพื่อให้เกิดรายได้ในเศรษฐกิจของประเทศ กลายเป็นปัจจัยในการสร้างความเข้มแข็งในขีดความสามารถของการท่องเที่ยวและบริการของประเทศ ที่จะรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผู้บริโภคจากภายนอกเข้ามา 
    ทั้งนี้ภาพรวมคือ การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการบริโภค การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ