วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
จังหวัดพิจิตร 6 กันยายน  2566 เทศบาลตำบลเขาทราย นำโดย
 นายภานุวัฒน์  รัตนศฤงคาร  นายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลฯ ให้บริการประชาชน  ตัดหญ้า เก็บกิ่งไม้   ทำความสะอาดชุมชน ตลาดสดเช้าและสนามกีฬาฯ  ให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ตัดแต่งกิ่งไม้ในทางสาธารณะ กองช่างลงพื้นที่โรงเรียนวัดเขาทรายแก้ไขเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าดับเนื่องจากหม้อแปลงระเบิดที่ลานปูนวัดเขาทราย  คณะกรรมการฯ สุ่มตรวจอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ร่วมฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ จังหวัดชลบุรี  พร้อมนายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยการลอกและวางท่อระบายน้ำ ถนนหมายเลข 11 ม.4 พร้อมประสานขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานของรถแบคโฮ อบจ.พิจิตร เพื่อปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
         สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ