วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
บสย. คว้ารางวัลเลิศรัฐประเภทบริการตอบโจทย์ตรงใจ
นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐจากนายไมตรี อินทุสุต กรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ซึ่งรับมอบหมายให้เป็นผู้แทนการมอบรางวัลจาก 
ดร.วิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี โดย บสย. ได้ส่ง “โครงการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs 
(บสย. F.A. Center)” เข้าร่วมประกวดรางวัลเลิศรัฐกับสำนักงาน ก.พ.ร. และได้รับ “รางวัลบริการภาครัฐระดับดี ประเภทตอบโจทย์ตรงใจ” ในการให้บริการกับประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs
ทั้งนี้ รางวัลเลิศรัฐเป็นรางวัลเกียรติยศ ซึ่งมอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐในการให้บริการประชาชน และ บสย. เป็นหนึ่งใน 2,000 หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศที่เข้าร่วมประกวดรางวัลเลิศรัฐ และเป็นหน่วยภาครัฐกลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) แห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปีของการจัดประกวดรางวัล ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี วันที่ 7 กันยายน 2566
นายสิทธิกร กล่าวว่า นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติอีกหนึ่งรางวัลที่ บสย. ได้รับ และนำความภาคภูมิใจมาสู่องค์กร ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บสย. ได้มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในและภายนอกที่มีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ตามแนวทาง “TCG Fast & First รวดเร็ว รอบคอบ ที่หนึ่งในใจ SMEs รวมถึงการยกระดับช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs  ผ่านศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือ บสย. F.A. Center สำหรับ บสย. F.A. Center เปิดดำเนินการเมื่อเดือนสิงหาคม 2563 มีผู้เข้าใช้บริการ 14,597 ราย ต้องการสินเชื่อ 14,600 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 31 ส.ค. 2566) ช่วย SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบและวัดผลสำเร็จ การอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร (Success rate) ที่ 16% ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ