วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


ข่าวสังคม
31/08/2566พล.เรือตรีเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.
 มอบหมายให้นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. มาร่วมงานพบปะยามเช้าของจังหวัดยะลาโดยมีท่านสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย เป็นประธาน มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ศาล อัยการ ตำรวจ ทหาร เพื่อทำให้งานบูรณาการของทุกงานสำเร็จครับ

โดยทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.ได้เชิญนายนาวิน วาเละ ที่ปรึกษาสมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ/ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภาค7 พร้อม น.ส.นูฮายาตี ยาเต็ง หัวหน้าข่าวจังหวัดราชบุรี มาร่วมกิจกรรมดั่งกล่าว
รายงานข่าว
น.ส.นูฮายาตี ยาเต็ง
หัวหน้าข่าวจังหวัดราชบุรี
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ