วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าววัฒนธรรม
จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ น.
     สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมสังเคราะห์ท่าไหว้ครูและเอกลักษณ์มวยบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการมวยไทยก้าวไกลสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อให้สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมในการอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและต่อยอด "มวยไทย" มรดกภูมิปัญญาของไทยให้แพร่หลาย 
     โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านมวยไทย และครูมวยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ระดมความคิดเพื่อให้ได้มาซึ่งท่าไหว้ครูที่เป็นเอกลักษณ์ของมวยบุรีรัมย์

ในโอกาสนี้ ดร.เสกข์สรร ธีระวาณิชย์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนางแสงเพชร ลำไธสง วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว

รายงานโดย : สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ