วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


https://youtu.be/Rgu5WNuAgjU?si=YOs_lUc7y8zWYoVV
เรียนรู้รัฐธรรมนูญไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชน.
 (ตอนที่ 2)
    ................
(อ.ต.ร.)โดย อ.วิชิต ดิษฐประสพ
ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
>ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายกระบวนการการร้องทุกข์ร้องเรียนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
#ให้คำปรึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
มือถือ ID Line 064-516-6794 และ 090-917-3259
        ....................
 #เชิญชวนคนไทยอ่านรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ รัฐธรรมนูญปี 2560 มี 279 มาตราแบ่งเป็น 16 หมวด 
*หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
(มาตรา 25 -มาตรา 49)
วันที่ 13 กันยายน 2566
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ