วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
อยุธยา - เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  ใหัการต้อนรับคณะผู้สูงอายุ เลย สิงห์บุรี นครราชสีมา ศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพชีวิตวัยเกษียณ
     ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางรุ่งรัศมี สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ด.ต.สุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรม พร้อม คณะผู้สูงอายุเทศบาลตำบลภูกระดึง จังหวัดเลย กลุ่มผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามจังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จังหวัดนครราชสีมา และกลุ่มผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มชมรมผู้สูงอายุวัดสุวรรณดาราราม พร้อม คณะผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พนักงาน เจ้าหน้าที่ จำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม ที่ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
     ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ด้วยทางคณะผู้สูงอายุเทศบาลตำบลภูกระดึง จังหวัดเลย กลุ่มผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามจังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จังหวัดนครราชสีมา ได้เดินทางมาศึกษาดูงานกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพให้ผู้สูงอายุดังกล่าวได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถนำความรู้ ความเข้าใจประสบการณ์ เจตคติและวิธีบริหารจัดการมาพัฒนาตนเองในชีวิตประจำวันและชุมชนของตนเองให้มีความเข้มแข็งเกิดความสุขอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งยังเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาในด้านร่างกายจิตใจเพื่อนำมาปรับใช้และสามารถนำออกไปทำกิจกรรมนอกพื้นที่ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ทั้งนี้ภายในกิจกรรมดังกล่าวได้จัดให้มีการประกวด “ MISS รีเทิร์นวัย หัวใจว้าวุ่น ” สร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวการเมือง https://youtu.be/TNhyric4zFs?si=MhztgRWw2kguzrQ_ ..ประเด็นการร้องทุกข์ร้องเรียนและข้อกฎหมาย...หลังเลือกตั้ง ปี2562 อ.วิชิต ดิษฐ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ