วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสภากาแฟ จังหวัดนครราชสีมา
วันที่พฤหัสบดีที่  7  กันยายน  2566
 พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2  และ พลตรีอดุลย์  บุญธรรมเจริญ รองแม่ทัพภาคที่ 2
พร้อมด้วยหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2  ให้การต้อนรับ คณะที่เดินทางมาร่วมประชุมสภากาแฟ 
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการสร้างสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และติดตามภารกิจการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในจังหวัดนครราชสีมา อีกทั้ง ยังเป็นเวทีให้แต่ละสังกัดกระทรวงได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกันและกันข้อราชการ ประสานการทำงานร่วมกันตลอดจนปรึกษาหารือข้อราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  ณ  บริเวณ ตลาด 2 nd  TAWA Market ค่ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา : ร.ต.สนธยา  ศรีนอก หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ออนไลน์ TV Thailand จังหวัดนครราชสีมา รายงาน
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ