วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ป.ป.ช. สุราษฎร์ธานี ตรวจสอบ ค่าใบอนุญาตก่อสร้างเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 นางสาวอภิสร์ญา พัดเกร็ด ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่หลังจากได้รับแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริตจาก ศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (Corruption Deterrence Center) หรือ ศูนย์ CDC กรณีสื่อสังคมออนไลน์ เพจเฟสบุ๊ค ชมรม STRONG ต้านทุจริตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้โพสข้อความเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 โดยระบุข้อความว่า “เครือข่าย STRONG ฝาก ป.ป.ช. ตรวจสอบ ค่าใบอนุญาตก่อสร้างเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี”
จากการลงพื้นที่สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรี ภิญโญ วัชระสวัสดิ์ ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม โดยให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือต่อเติมอาคารของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในขั้นตอนการออกใบอนุญาต สำหรับประเด็นที่เครือข่ายภาคประชาชนให้เบาะแสว่ามีการออกไปอนุญาตไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนที่กำหนด / มีการออกใบอนุญาตซ้ำซ้อน สำนักงาน ป.ป.ช. ประจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประสานขอสำเนาเอกสารที่เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือต่อเติมอาคารในพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในปีงบประมาณ 2565 และ 2566 เพื่อตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ