วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ร้อยเอ็ด -มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดโครงการปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐาน ถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา
     วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐาน เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา โดยมี พระเทพวชิรวิมล, ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระเมธีวัชราภรณ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี พระสังฆาธิการในจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ คหบดี พ่อค้า บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
     สำหรับโครงการปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐาน ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยสถาบันกรรมฐานศึกษา สมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดร้อยเอ็ด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งภายในกิจกรรมมีการจัดแสดงนิทรรศการพระประวัติ และกรณียกิจ รวมถึงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ตามรอยพระอัจฉริยภาพสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ” เพื่อเป็นการประกาศยกย่องเกียรติคุณด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเจริญรอยตามพระจริยวัตรของเจ้าพระคุณฯ ผู้ทรงใฝ่พระทัยในวิปัสสนาธุระและการเจริญพระกรรมฐาน
///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ 
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี 2567 แก่เยาวชนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี 2567แก่เยาวชนที่ประพฤติดีแต...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ