วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
👉ป.ป.ช. ปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลง จำนวน 3 โครงการ
เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นางฐิติพร สุวรรณกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการดำเนินโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนของเทศบาลเมืองท่าโขลง กรณีที่ได้รับทราบข้อมูลเบาะแสผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (เพจ #ต้องแฉ) ว่าการติดตั้งโคมไฟถนนไม่ครบตามที่กำหนดในสัญญา และมีความผิดปกติของพฤติกรรมการเข้าเสนอราคาของงาน จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย

1. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนน ถนนคชสาร , ถนนเลียบทางรถไฟ ตำบลคลองหนึ่ง ติดตั้งโคมไฟถนน LED 60 w 220 v จำนวน 480 ชุด (แจ้งเบาะแสว่าเสาไฟหายไป 145 ชุด)

2. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนน ถนนไอยรา 2 ตำบลคลองสอง ติดตั้งโคมไฟถนน LED 60 w 220 v จำนวน 480 ชุด (แจ้งเบาะแสว่าเสาไฟหายไป 199 ชุด)

3. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนน ถนนเอราวัณ 1 ตำบลคลองสอง ติดตั้งโคมไฟถนน LED 60 w 220 v จำนวน 480 ชุด (แจ้งเบาะแสว่าเสาไฟหายไป 179 ชุด)

อีกทั้งยังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างว่าการดำเนินการชอบด้วยระเบียบกฎหมายหรือไม่

---

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเอกสารสัญญาจ้าง ประกอบคำชี้แจงเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าโขลง พบว่ากรณีติดตั้งโคมไฟถนน จำนวน 3 โครงการ มีรายละเอียดการติดตั้ง ดังนี้

1. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนน ถนนคชสาร , ถนนเลียบทางรถไฟ จำนวน 480 ชุด ได้ดำเนินการติดตั้งครบตามจำนวน

2. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนน ถนนไอยรา 2 จำนวน 480 ชุด สามารถติดตั้งจริงได้เพียง จำนวน 305 ชุด เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการสำรวจออกแบบ ทำให้มีพื้นที่ติดตั้งไม่เพียงพอ และได้ดำเนินการแก้ไขสัญญา เพื่อปรับลดเนื้องาน และปรับลดวงเงินโครงการเรียบร้อยแล้ว

3. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนน ถนนไอยรา 2 จำนวน 480 ชุด สามารถติดตั้งจริงได้เพียง จำนวน 320 ชุด เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการสำรวจออกแบบ ทำให้มีพื้นที่ติดตั้งไม่เพียงพอ และได้ดำเนินการแก้ไขสัญญา เพื่อปรับลดเนื้องาน และปรับลดวงเงินโครงการเรียบร้อยแล้ว

โดยในส่วนกระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยชอบด้วยระเบียบกฎหมายหรือไม่ นั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี  จะรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ตลอดจนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากพบว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวมีพฤติการณ์กระทำโดยไม่ชอบด้วยระเบียบ กฎหมาย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ จะพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ ต่อไป
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ