วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
#เพชรบูรณ์มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวผู้ยากจนและกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสวันจันทร์ที่ 18 ก.ย. 2566 เวลา 09.30 น.
 นายเสกสรร กลิ่นพูน  
นายอำเภอหล่มเก่า พร้อมด้วย นางพรทิพย์ เจริญจิตร รองนายกกิ่งกาชาดฯ คณะกรรมการกิ่งกาชาดฯ สมาชิกกิ่งกาชาดฯ / หัวหน้าส่วนราชการฯ / นางสาวเกษราภรณ์  บุญไชย พัฒนา การอำเภอ หล่มเก่า / นางสาวณัฐพร จันทขันธ์ เกษตรอำเภอหล่มเก่า / นายบารมี อินทกนก สาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า ออกพื้นที่ เยี่ยม สร้างรอยยิ้ม ให้กำลังใจ ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามหลัก 4 ท (ทักษะ ทัศนะคติ ทรัพยากร ทางออก)  ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับและสนับสนุนกิจกรรมจากนางเรณุกา ศรีรักษา นายกองค์การบริหารส่านตำบลบ้านเนิน หน่วยงานท้องถิ่น ท้องที่ ทีมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน  กำนัน  เศวต ทัพภูตา กำนันตำบลบ้านเนิน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในพื้นที่ ตำบลบ้านเนิน เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายสนับสนุนหน่วยงานพื้นที่ตามภาระกิจเบื้องต้นในการช่วยเหลือและพัฒนาครัวเรือนยากจนเป้าหมาย กลุ่มเปราะบาง กลุ่มควรสงเคราะห์ กลุ่มคนยากจนและคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสให้มีพลังกำลังใจ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง ครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP/Thai QM พร้อมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภคให้กับครัวเรือนเป้าหมาย ของอำเภอหล่มเก่า ทั้งหมด 48 ครัวเรือน ได้วางแผนการออกเยี่ยม ในแต่ละตำบล โดยในวันนี้ได้เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่ หมู่ที่ 2,4,6 และ 7 ตำบลบ้านเนิน จำนวน 8 ครัวเรือน ดังนี้
       1. นางเลื่อน พะนาขวา
       2. นางนารี กองพล
       3. นางวารินทร์ คำภู
       4. นางสงบ กงมน
       5. นางสุมลทา บัวทอง
       6. นายประมาณ กงเวิน
       7. นายสนั่น วงษ์จักร์
       8. นายปิยพันธ์ ดวงมีทรัพย์
    #สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ