วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ราชบุรี/โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันทุจริต ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลเบิกไพร อ,บ้านโป่ง จ,ราชบุรี 
เมื่อวันที่ 11 ก,ย, 66 นายสมไทย ขวัญชัยเกษมสุข นายกเทศมนตรีตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิด"โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและประชาชนเข้าร่วมรับการอบรมเสริมสร้างความรู้การทุจริต เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่่ยวข้องก้บการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตมีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ ทั้งนี้มีนางศรีรัตน์ กลิ่นทอง ปลัดเทศบาลตำบลเบิกไพร กล่าววัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้แก่ประชาชน เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ประชาชน และปฎิบัติการเชิงรุก ด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ของภาคธุรกิจและประชาชน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับ ประชาชน เด็กและเยาวชน/ที่ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี / อมร สะบัดปากกา หัวหน้าข่าวทันใจนิวส์ จังหวัดราชบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ