วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท ธัสโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เดินหน้าสู่องค์กรคาร์บอนต่ำ รับผลการรับรอง ISO 14064-1:2018
บริษัท ธัสโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิต และส่งออกผลิตภัณฑ์โปรตีน และคุณค่าสารอาหารโปรตีน รวมถึงน้ำมันปลา ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ดีและสำคัญทั้งในอาหารคน อาหารสัตว์ และสินค้าอื่น ๆ ที่มีโปรตีนเป็นส่วนประกอบ มุ่งมั่นเดินหน้าสู่องค์กรคาร์บอนต่ำ การันตีด้วยการรับมอบประกาศนีบัตรการทวนสอบรายงานก๊าซเรือนกระจกตามแนวทาง ISO 14064-1:2018 มาตรฐานการทวนสอบการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร จาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด องค์กรตรวจประเมินชั้นนำของโลก 
คุณประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐานในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (ประเทศไทย พม่า ลาว และกัมพูชา) บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (BVC) มอบประกาศนีบัตรการ ISO 14064-1:2018 มาตรฐานการทวนสอบการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร  พร้อมแสดงความยินดี ให้แก่ คุณธัญชัชณัฏฐ์ วัฒนอุดมเกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธัสโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมด้วยคุณศิรภัสสร บุญศรี ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ธัสโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผู้บริหาร บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด (AEP) บริษัทที่ปรึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย 

การดำเนินการตรวจวัดและรายงานก๊าซเรือนกระจกตามแนวทาง ISO 14064-1:2018 นี้เป็นการแสดงความรับผิดชอบขององค์กร ตามหลักการดำเนินงานของ ESG (Environmental, Social, Governance) ที่โปร่งใส จริงใจ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การวางแผนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายต่อไป อีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายให้องค์กรได้ จากการลดการใช้พลังงาน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย

บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) ในฐานะผู้ทวนสอบและให้การรับรอง ขอร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จ และภูมิใจที่ได้ส่งมอบความสำเร็จในโอกาสนี้./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 
#บจก.อากาศสดใส :ภายใต้แบรนด์ "ตะวันฉาย" รณรงค์ลดค่า PM 2.5
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ