วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ราชบุรี/ กองสาธารณสุข ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ,ราชบุรี 
เมื่อวันที่ 12 ก,ย, 66
นายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่งได้มอบหมายให้นางศศินา ศรีสำราญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อม
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดูแลสุขอนามัยโรงเรียนในการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ในเด็ก ป.1 และเด็ก ป.6  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในเด็กผู้หญิงมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยักและมะเร็งปากมดลูก พร้อมทั้งให้ความรู้สุขศึกษาเกี่ยวกับวัคซีนที่ใช้ป้องกันโรค เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนของไทย วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับวัคซีนและป้องกันคอตีบ-บาดทะยักและมะเร็งปากมดลูก เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ โดย
นายชัยยา ศรีด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดีพร้อมครูประจำชั้นดูแลอย่างใกล้ชิด
/ที่ โรงเรียนเทศบาล3ประชายินดี เทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ,บ้านโป่ง จ,ราชบุรี / อมร สะบัดปากกา หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดราชบุรี
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ