วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ร้อยเอ็ด-สพป.รอ.เขต 1 ประเมินยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว

       วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ที่ผ่านการประเมิน การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว โดยมี คณะกรรมการประเมินการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนที่รับประเมินทุกโรงเรียน เข้าร่วมฯ
       กระทรวงการศึกษาธิการ มีนโยบายในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนในสังกัด ซึ่งได้จัดโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และ พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาล 10) ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ มาบูรณาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเกิดคุณลักษณะห้าประการ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้แก่ พอเพียง กตัญญู ซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม
///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ