วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวการเมือง
https://youtu.be/SjruLxB-kEU?si=cmtf_cTpgGDEpeUR
              (ตอนที่ 3)
 คดีทางปกครองฟ้องได้แม้คดีขาดอายุความ ประชุมสัมมนา ณ ห้องประชุมสัมมนา B1 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร
วันที่ 29 กันยายน 2566
    ...........................
อ.วิชิต ดิษฐประสพ
    พระปกเกล้า รุ่นที่ 8
- ประธานใหญ่องค์การ ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
และคณะผู้บรืหารสำนักงานใหญ่(อ.ต.ร.) ผู้อำนวยการประจำศูนย์(อ.ต.ร.) และสมาชิก(อ.ต.ร.) 
เข้าร่วมประชุมสัมมนา กับ คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง "บ้านเมืองไม่สงบ เมื่อไม่เคารพกฎหมาย"
    ..............................
     อ.วิชิต ดิษฐประสพ
    พระปกเกล้า รุ่นที่ 8
ประธานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.)
มือถือ ID Line 064-516-6794 
มือถือ ID Line 090-917-3259
     ...................
..ขอบคุณข้อมูลจากคณะกรรมาธิการ การพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา
......ข่าว......
กมธ. การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “บ้านเมืองไม่สงบ เมื่อไม่เคารพกฎหมาย”
.
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566
 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสัมมนา บี 1-1 และ บี 1-3 ชั้น บี 1 อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “บ้านเมืองไม่สงบ เมื่อไม่เคารพกฎหมาย” โดยมี 
นายวันมูหะมัด นอร์ มะทา
ประธานรัฐสภา กล่าวเปิดการสัมมนา พร้อมทั้งให้เกียรติกล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ “บ้านเมืองไม่สงบ เมื่อไม่เคารพกฎหมาย” โดยนายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวรายงาน ประธานรัฐสภา กล่าวปาฐกถาสรุปได้ ว่า การสัมมนา
 “บ้านเมืองไม่สงบ เมื่อไม่เคารพกฎหมาย” เป็นหัวข้อที่มีความน่าสนใจและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งการที่จะทำให้บ้านเมืองสงบและเคารพกฎหมายเป็นเรื่องที่สามารถมองได้หลายมิติ หลายแง่มุม และเพื่อให้เกิดความสงบได้นั้นบ้านเมืองเราควรอยู่กันด้วยหลักการ ความจริง ความถูกต้อง เกณฑ์ กติกา กฎหมาย โดยพึงระลึกถึงพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้วิชาความรู้ชั้นเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 33 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร (29 ตุลาคม 2524) ซึ่งเป็นสัจธรรม เป็นความจริงที่สามารถนำมาใช้ได้จนถึงปัจจุบัน ความว่า
.
“กฎหมายนั้นไม่ใช่ตัวความยุติธรรม เป็นแต่เพียงเครื่องมืออย่างหนึ่ง สำหรับใช้ในการรักษาและอำนวยความยุติธรรมเท่านั้น การใช้กฎหมายจึงต้องมุ่งหมายใช้เพื่อรักษาความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อรักษาตัวบทของกฎหมายเอง และการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดิน ก็มิได้มีวงแคบอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมาย หากต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วย”
.
ปัจจุบัน คนในสังคมให้ความสำคัญกับวัตถุ เทคโนโลยี คุณธรรมเสื่อมลงอย่างน่าใจหาย ไม่ว่าจะได้กระทำการในที่ลับหรือที่แจ้งหากขัดต่อกฎหมายศีลธรรมย่อมส่งผลต่อสังคมโดยรวม เช่น ปัญหา Call Center ปัญหาส่วยรถบรรทุก เป็นต้น การไม่เคารพกฎหมาย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนำมาซึ่งการสร้างอิทธิพล ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ รวมทั้งในโรงเรียนด้วย เรียกได้ว่ามีอยู่ทุกวงการและผู้คนในสังคมคุ้นชินกับเรื่องนี้ จึงเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำตามมา และเป็นปัญหาวนเวียนกันอยู่เช่นนี้
.
ความมีวินัยของคนในสังคมเป็นสิ่งสำคัญนำมาซึ่งการเคารพปฏิบัติตามกฎหมาย ส่งผลให้บ้านเมืองพัฒนาเจริญรุ่งเรือง ตัวอย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐสิงคโปร์ ดังนั้น บ้านเมืองเราจึงถึงเวลาที่จะสร้างความตระหนักรู้สร้างความสงบของบ้านเมือง โดยความมีวินัยและเคารพปฏิบัติตามกฎหมาย และศีลธรรมอันดี
.
การสัมมนาครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีการจัดให้อภิปรายถึง “ต้นตอของปัญหาที่ทำให้บ้านเมืองไม่สงบในยุคดิจิทัล” ซึ่งมีวิทยากรผู้อภิปราย ประกอบด้วย นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม สมาชิกวุฒิสภา ศ.พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ รศ. เจษฎ์ โทณะวณิก ประธานคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
.
นอกจากนี้ การสัมมนามีการอภิปราย หัวข้อ “มาตรการการแก้ปัญหา และการบังคับใช้กฎหมายในยุคดิจิทัล” เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องสร้างความตระหนักรู้และสร้างความสงบของบ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้นต่อไป โดยมีวิทยากร ดังนี้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 1 นายน้ำแท้ มีบุญสล้าง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการสอบสวนและการดำเนินคดี สำนักงานอัยการสูงสุด และ พ.ต.อ.รชตโชค ลีวาณิชคุณ ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1
.
#วุฒิสภา #สว
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี 2567 แก่เยาวชนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี 2567แก่เยาวชนที่ประพฤติดีแต...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ