วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 3  มอบบ้านตามโครงการสังฆประชานุเคราะห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากจนและยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 
วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่บ้านเลขที่ 15/1 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี พระพรหมกวี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 3  หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 2 วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวชิระ เกตุพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมอบบ้านตามโครงการสังฆประชานุเคราะห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ แก่นางสมหมาย สิงห์เงิน บ้านเลขที่ 15/1 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี โดยมี พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 3 พระภาวนาวชิรมงคล วิ. รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสภณ พระครูสิริจริยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง  พร้อมด้วยคณะสงฆ์ นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองลพบุรี ผู้นำท้องที่ ผู้ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมงาน

สำหรับโครงการสังฆประชานุเคราะห์ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรี ถือเป็นโครงการ ตามดำริของเจ้าคณะภาค 3 ที่ได้มอบนโยบายต่อที่ประชุมคณะสงฆ์ โดยขอให้คณะสงฆ์ได้ตรวจตราดูแลพี่น้องประชาชนในชุมชน หมู่บ้าน ว่ามีประชาชนคนใดมีความเดือดร้อน ให้เข้าไปให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลตามศักยภาพ มีประชาชนเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย ก็พิจารณาสร้างบ้านให้เป็นที่อยู่ที่อาศัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และยกระดับความเป็นอยู่ ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้น ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างนั้น คณะสงฆ์ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 3 ประธานโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ ศูนย์รักษาดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้ายวัดพระบาทน้ำพุ ได้เมตตาถวายปัจจัย ในการก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท คณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรี ได้ร่วมบริจาคสมทบ 80,000 บาท หจก.ไชยโชติ ก่อสร้างจำนวน 15,000 บาท และได้รับความร่วมมือจากนายอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนคณะสงฆ์ ในการดำเนินการจนประสบความสำเร็จ  พร้อมกันนี้ คณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรี และมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ ได้นำข้าวสารอาหารแห้งมาแจกให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกจำนวน 500 ครอบครัว ออกโรงทานเลี้ยงอาหารแก่ประชาชนมาร่วมพิธีกว่า 700 คน แจกถุงยังชีพผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 15 รายเบี้ยยังชีพคนละ 2,000 บาท รวม 15 รายอีกด้วย

สนอง แท่นสูงเนิน
ผอ.ศูนย์ข่าวฯ ประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ